Kvalitetspolicy

TeleBolaget’s kvalitetspolicy är att:
TeleBolaget skall genom ett väl uttalat kvalitetsarbete säkerställa
att dess kunders framförda behov uppfylles med förväntat resultat.

Verksamheten skall bygga på att rätt saker utföres från början och
i rätt tid. Varje anställd skall ta sitt fulla ansvar för kvaliteten i sitt eget
arbete.

TeleBolaget skall aktivt arbeta med att förbättra samtliga arbeten.
Detta sker genom att:

  • tillfredsställa kundens behov och förväntningar
  • ha kvalitetsmedvetna och engagerade medarbetare
  • utbilda i takt med nya behov och krav
  • effektivisera erforderliga rutiner
  • bygga upp ett varaktigt förtroende med kunden

Kvalitetsansvarig: Leif Bäckman